WAŻNE !!!
01/05/2020
DRODZY RODZICE!
W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ RZĄDU O OTWARCIU PRZEDSZKOLI PODJĘLIŚMY DECYZJĘ, ŻE NASZA PLACÓWKA BĘDZIE OTWARTA DOPIERO OD
11 MAJA I WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZASAD :
DO PRZEDSZKOLA MOŻE BYĆ PRZYPROWADZONE DZIECKO, KTÓREGO OBOJE RODZICE PRACUJĄ I NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI POGODZENIA PRACY Z OPIEKĄ !!! Informację o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola prosimy zgłaszać do s. Dyrektor-do 08.05.2020 r. Pod numer telefonu : 508 182 244, rodzice podpisywać będą stosowne oświadczenie. KILKA WAŻNYCH INFORMACJI: • W DANEJ GRUPIE NIE MOŻE BYĆ WIĘCEJ NIŻ 10 DZIECI; • DZIECKO NIE MOŻE MIEĆ ŻADNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH, CZYLI MUSI BYĆ ZDROWE; • W CZASIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NIE BĘDZIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TYLKO ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE;KONTYNUOWANE BĘDZIE ZDALNE NAUCZANIE; • DZIECKO , KTÓRE UKOŃCZYŁO 4 LATA, MUSI MIEĆ INDYWIDUALNĄ OSŁONĘ UST I NOSA W DRODZE DO I Z PRZEDSZKOLA; • DZIECKO NIE PRZYNOSI ŻADNYCH ZABAWEK Z DOMU DO PRZEDSZKOLA; • WAŻNE! W PRZEDSZKOLU NIE MA OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA, ZARÓWNO PRZEZ DZIECI, JAK I NAUCZYCIELI ; • DZIECI BĘDĄ ODBIERANE PRZY WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA PRZEZ PERSONEL , ODPROWADZANE DO SZATNI A NASTĘPNIE DO SALI ; • PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA KAŻDE DZIECKO BĘDZIE MIAŁO MIERZONĄ TEMPERATURĘ; • NIE PRZYSYŁAMY DO PRZEDSZKOLA DZIECKA, JEŻELI W DOMU PRZEBYWA KTOŚ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI • PRZEDSZKOLE BĘDZIE OTWARTE OD 7.00 DO GODZ. 16.00, W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM CODZIENNEGO DEZYNFEKOWANIA SAL,ORAZ REŻIMEM SANITARNYM