RODZICU !!!
01/05/2020
Wytyczne​_GIS​_i​_MZ_i_MEN
ABY ZAPEWNIĆ DZIECKU ODPOWIEDNIĄ OPIEKĘ PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE, PRZEKAŻ DYREKTOROWI ISTOTNE INFORMACJE O STANIE JEGO ZDROWIA.-- ZAOPATRZ SWOJE DZIECKO, JEŚLI UKOŃCZYŁO 4. ROK ŻYCIA, W INDYWIDUALNĄ OSŁONĘ NOSA I UST PODCZAS DROGI DO I Z PLACÓWKI.-- PRZYPROWADŹ DO PLACÓWKI DZIECKO ZDROWE – BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH.-- NIE POSYŁAJ DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, JEŻELI W DOMU PRZEBYWA KTOŚ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI. WÓWCZAS WSZYSCY MUSICIE POZOSTAĆ W DOMU ORAZ STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ SŁUŻB SANITARNYCH I LEKARZA.-- WYJAŚNIJ DZIECKU, ŻEBY NIE ZABIERAŁO DO PRZEDSZKOLA NIEPOTRZEBNYCH PRZEDMIOTÓW CZY ZABAWEK.-- REGULARNIE PRZYPOMINAJ DZIECKU O PODSTAWOWYCH ZASADACH HIGIENY. PODKREŚL, ŻE POWINNO ONO UNIKAĆ DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST, CZĘSTO MYĆ RĘCE WODĄ Z MYDŁEM I NIE PODAWAĆ RĘKI NA POWITANIE.-- ZWRÓĆ UWAGĘ NA ODPOWIEDNI SPOSÓB ZASŁANIA TWARZY PODCZAS KICHANIA CZY KASŁANIA. PAMIĘTAJ, ŻE TY TAKŻE POWINIENEŚ JE STOSOWAĆ, BO DZIECKO UCZY SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ DOBREGO PRZYKŁADU.