Historia

Parafialne Przedszkole Integracyjne jest placówką stworzoną dla dzieci,działającą dla ich szerokiego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego.

          1 września 2000 r. w Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku uroczystą Mszą św. rozpoczęło działalność Parafialne Przedszkole Integracyjne. Przedsięwzięcie zainicjował i zorganizował Ks. Proboszcz Józef Leśniak. Jego wrażliwość oraz otwartość na potrzeby bliźnich były inspiracją do działania na rzecz najbardziej potrzebujących, a szczególnie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Na zaproszenie Księdza Proboszcza do prowadzenia placówki odpowiedziały Siostry Nazaretanki oraz osoby świeckie. Siostry Nazaretanki, to rodzina zakonna, której głównym celem jest modlitwa za rodziny oraz różnoraka pomoc rodzinom. Duchowość Zgromadzenia kształtują na przykładzie życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Założycielka Zgromadzenia błogosławiona Franciszka Siedliska poleciła siostrom, aby szczególnie zajęły się wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży. W Polsce prowadzą już wiele szkół i przedszkoli. 

        Nasze przedszkole mieści się w budynku parafialnym, zajmuje tu pierwsze piętro i parter; ma do dyspozycji cztery sale zabaw, dwie sale pedagoga, pokój pracy logopedy, salę gimnastyczną oraz rehabilitacyjną wyposażoną w profesjonalny sprzęt, salę doświadczania świata, która służy terapii polisensorycznej oraz inne pomieszczenia potrzebne do pełnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Przedszkola. Możemy pomieścić 85 dzieci w czterech grupach. Placówka jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audiowizualny, komputery, książki oraz czasopisma. 

Wirtualna Wycieczka

 

KONCEPCJA PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

DZIECKO:

 • zapewniamy   wszechstronny  rozwój,
 • kształtujemy  tolerancje, wrażliwość, wyrozumiałość i otwartość,
 • wspieramy  we wszystkich sferach rozwoju,
 • umożliwiamy integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
 • dostrzegamy Jego potrzeby
 • stosujemy metody pracy dostosowane do dzieci niepełnosprawnych,
 • wprowadzamy nowatorskie metody pracy, które umożliwiają stymulacje                      i rozwój dziecka.

 

NAUCZYCIEL:

 • twórczy i otwarty na potrzeby każdego dziecka,
 • nowatorski w swoim działaniu,
 •  chętny do współpracy rodzicami i środowiskiem,
 •  ciągle się rozwija i doskonali,
 •  miły, życzliwy i empatyczny,
 • świadczy swoją postawą o wartościach chrześcijańskich.

            

         PRZEDSZKOLE POSIADA:

 •     posiada pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką,
 •     nowoczesny plac zabaw,
 •     sale zajęć wyposażone w sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki,
 •     gabinety  specjalistyczne i sale gimnastyczną,
 •     własną kuchnie,
 •     salę doświadczania świata,
 •     bogato wyposażoną bibliotekę.

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Celem wychowawczym Przedszkola jest pełny rozwój Dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.

 

Pragniemy tworzyć wspólnotę dzieci

niepełnosprawnych i zdrowych

przez zrozumienie, akceptację, zaufanie,

poczucie bezpieczeństwa i przez wszystko

co zawiera się w MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.

 

Chcemy rozbudzić ciekawość świata

i ukazać wartość myślenia.

 

Stwarzamy warunki do spełnienia podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa.

 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Wspomaga rozwój edukacji Dziecka poprzez realizację podstawy programowej i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.