Nasza kadra

 s. mgr Edyta Nieznańska - dyrektor przedszkola

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 • Organizacja i zarządzanie instytucją oświatową

 s. mgr Agnieszka Zamora ​- katechetka

 • Teologia

mgr Angelika Pałka - nauczyciel w grupie trzylatków

 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem  przedszkolnym
 • Terapia pedagogiczna

mgr Anna Katarzyńska-nauczyciel w grupie trzylatków

 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem  przedszkolnym

mgr Agata Bargieł- nauczyciel  w grupie czterolatków

 • Pedagogika rewalidacyjna - oligofrenopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna

mgr Bożena Kończak - nauczyciel w grupie czterolatków

 • Wychowanie przedszkolne
 • Oligofrenopedagogika

mgr s. Sara Wróbel- nauczyciel w grupie pięciolatków

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Małgorzata Zborowska 

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna

mgr Magdalena Górszczyk - logopeda

 •  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
 •  Logopedia
 •   Neurologopedia
 •  Zarządzanie placówką oświatową     

mgr Maria Liszka-Duda - nauczyciel w grupie sześciolatków 

 •  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 •  Oligofrenopedagogika
 •  Doradca życia rodzinnego

mgr Jadwiga Nowak - nauczyciel w grupie sześciolatków

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Praca socjalna
 • Oligofrenopedagogika

mgr Anna Ptaszek - nauczyciel w grupie sześciolatków

 • ​ Pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • ​ Pedagogika rodziny
 •  Pedagogika resocjalizacyjna
 •  Pedagogika przedszkolna z rytmiką
 •  Logopedia
 • Surdologopedia

lic. Renata Kotara - fizjoterapeuta

 •  Fizjoterapia
 •  Terapeuta NDT-Bobath
 •   Masażystka

mgr Monika Kuc

 • Dogoterapia
 • Wczesna Interwencja
 • Pedagogika Specjalna
 • Integracja Sensoryczna

mgr Agnieszka Migas-Franczyk - logopeda

 • Oligofrenopedagogika
 • Logopedia
 • Neurologopedia
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

lic. Ewa Górlińska - pedagog

 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Natalia Wieczorek - psycholog

 • Psychologia kliniczno- Sądowa
 • Edukacja w spomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu(ASD)
 • Przygotowanie pedagogiczne