język angielski

Uważamy, że naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej, uczyć mogą się już nawet
2-latki. Dlatego właśnie od początku swojego istnienia nasze przedszkole organizuje zajęcia z języka angielskiego.

Nauczyciel opracował specjalny program nauczania języka angielskiego dla dzieci począwszy od 2-go roku życia. Program ten jest zintegrowany z całościowym programem nauczania w przedszkolu i bardzo dobrze go uzupełnia.
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia z najmłodszymi dziećmi trwają 30 min., a zajęcia z dziećmi z najstarszych grup przedszkolnych 45 min.

Nauce języka towarzyszą:

  •  zabawy,

  •  gry,

  •  konkursy,

  •  nauka piosenek,

  •  nauka wierszyków,

  •  oglądanie materiałów dydaktycznych na DVD.

Podczas zajęć dzieci cały czas są aktywne - nie tylko się uczą, ale także bawią językiem. Daje to naszym maluchom większą satysfakcję z nauki oraz stanowi ogromną do niej motywację.