zajęcia logopedyczne

         Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w kontaktach międzyludzkich. Harmonijny rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka przejawia się zarówno w prawidłowym rozumieniu mowy, jak i w umiejętności wyrażania swoich myśli, potrzeb oraz stanów emocjonalnych. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym przebiega bardzo intensywnie, dlatego tak ważne na tym etapie jest stymulowanie rozwoju mowy we wszystkich jej aspektach. Jednak nie zawsze proces ten przebiega prawidłowo, wówczas niezbędna jest fachowa pomoc logopedy. Trafnie dobrane cele terapii logopedycznej oraz prawidłowo poprowadzona terapia, pozwala skorygować ewentualne wady wymowy oraz zapewnia dziecku łatwość w porozumiewaniu się z otoczeniem i systematyzuje wiedzę o otaczającym go świecie.

         W naszym przedszkolu dzieci kwalifikowane są na zajęcia logopedyczne na podstawie orzeczenia oraz obserwacji logopedycznej. Logopeda dostosowuje program terapii do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka uczestniczącego w procesie terapeutycznym. Wobec powyższego przedszkolaki uczestniczą w zajęciach indywidualnie.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego
  •  wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej
  •  rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

         W ramach uatrakcyjnienia zajęć prowadzone są również zajęcia z komputerem - opierające się na programie multimedialnym Logopedia. Oprócz zajęć indywidualnych raz w tygodniu w starszych grupach przedszkolnych prowadzone są zajęcia profilaktyczne. Na nich przez zabawę ćwiczymy narządy mowy i poprawne wzorce wymowy.