zajęcia sportowe

Poprzez proponowanie na zajęciach sportowych z elementami piłki nożnej i gimnastyki korekcyjnej ciekawych form aktywności ruchowej, takich jak np. zabawy z elementami rywalizacji, gry , konkurencje sportowe, wyścigi, pragniemy:
- wprowadzać dzieci w świat różnorodnych doświadczeń ruchowych,
- pielęgnować i podtrzymywać naturalną formę ruchu,
- rozwijać w jeszcze większym stopniu ich umiejętności ruchowe,
- kształtować nawyki utrzymywania prawidłowej postawy,
- rozbudzać zamiłowanie do wszelkiego rodzaju ruchu i sportu,
- wspierać rozwój osobowości.

Na zajęciach dzieci mogą:
- aktywnie spędzać czas i dobrze się bawić,
- poznać nowe dyscypliny , gry sportowe i zasadę gry fair play,
- wykorzystywać nietypowe przybory do zabaw ruchowych,
- pokonywać najróżniejsze tory przeszkód i samodzielnie je tworzyć,
- rozwijać swoje zainteresowania sportowe!!