Co nowego w tym miesiącu (5-latki)?

 • Aktualnie uczymy się w grupie 5-latków

  Tematy realizowane w bieżącym miesiącu (listopad 2022):

  Tydzień 1: Przygotowania ludzi do zimy
  Tydzień 2:
  Jestem małym patriotą
  Tydzień 3:
  Jesienna szaruga
  Tydzień 4:
  Jak przekazujemy informacje

   

  I. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – dziecko:

  • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
  • zna utwór „Krakowiaczek jeden..”
  • zna legendę o powstaniu państwa polskiego
  • wie co to jest patriotyzm
  • zna adres swojego  miejsca zamieszkania
  • słucha poleceń słownych i wzrokowych
  • pomaga innym w porządkowaniu zabawek
  • bawi się zgodnie z innymi dziećmi
  • odpowiada na pytania nauczyciela
  • reaguje na sygnały
  • zna nazwy dawnych i obecnej stolicy Polski
  • wymieni niektóre z  zabytków Warszawy
  • ilustruje ruchem treść piosenki patriotycznej
  • bawi się w sposób bezpieczny
  • reaguje na sygnały słowne nauczyciela
  • prawidłowo wykonuje ćwiczenie
  • przestrzega ustalonych zasad
  • jest sprawne i zwinne
  • przelicza i rysuje odpowiednią ilość figur
  • rysuje zgodnie z instrukcją
  • prawidłowo posługuje się określeniami: większy, wyższy, niższy
  • jest sprawne ruchowo
  • wspólnie wykonuje album o Warszawie
  • przelicza i rysuje odpowiednią ilość pętli
  • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
  • rozpozna godło Polski
  • improwizuje taniec góralski
  • słucha utworów muzyki poważnej
  • ilustruje ruchem  charakter muzyki
  • odszuka na mapie kontur Polski
  • samodzielnie wykonuje mapę Polski
  • składa obrazek z części w całość
  • rysuje siebie w ramce
  • kończy rozpoczęte zdanie
  • samodzielnie wykonuje flagę Polski
  • wie kto jest autorem polskiego hymnu
  • śpiewa hymn Polski
  • wymienia słowa na określoną głoskę
  • precyzyjnie wycina
  • wypowiada się nt. treści obrazka
  • potrafi zapamiętać i odtworzyć fragmenty lub całość wiersza
  • samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
  • odnajduje skrzynki pocztowe, przelicza je
  • łączy takie same obrazki
  • zna swój adres zamieszkania
  • opowiada treść poszczególnych obrazków historyjki
  • buduje logiczne zdania
  • tworzy muzykę grając na instrumentach
  • segreguje, przelicza i porównuje liczebność
  • śpiewa i bawi się przy piosence
  • kontroluje swój głos w czasie zabawy
  • układa wg podanego rytmu
  • prowadzi dialog słowny
  • rozpoznaje i nazywa figury
  • przelicza figury, porównuje wielkość figur
  • celnie rzuca i zręcznie chwyta
  • zauważa zmiany w przyrodzie zimą
  • słucha z uwagą wiersza
  • wymieni sposoby przekazywania informacji dawnej i dziś
  • dzieli słowa na sylaby
  • sprząta po skończonej zabawie
  • wymieni sposoby przekazywania informacji
  • zna niebezpieczeństwa korzystania z Internetu
  • układa puzzle
  • przelicza i układa zgodnie z poleceniem
  • tworzy dłuższe wypowiedzi nt. podany przez nauczyciela
  • interesuje się życiem zwierząt leśnych  tj. niedźwiedzi
  • nazywa emocje
  • samodzielnie przebierania się w strój wyjściowy
  • odnajduje wyrazy przeciwstawne
  • odróżnia różne gatunki muzycznej
  • słucha uważnie muzyki poważnej
  • posługuje się pojęciami: na pod, za obok……..
  • wypowiada się na forum grupy
  • zna wygląd i zwyczaje niedźwiedzi
  • dostosowuje strój do  pogody
  • układa przedmioty wg wysokości
  • dostrzega zamiany w przyrodzie o tej porze roku
  • określa i wskazuje prawą stronę
  • wygrywa określone melodie na instrumentach
  • ma poczucie równowagi
  • analizuje przebieg doświadczenia, wyciąga wnioski
  • śpiewa poznaną piosenkę
  • ma poczucie równowagi
  • wymienia przedmioty, rośliny wg koloru
  • wykonuje zadania matematyczne
  • wypowiada się nt.  spiżarni
  • aktywnie ćwiczy
  • wypowiada się nt. zapasów w spiżarni
  • poznanie rodzajów przetworów
  • wie, ze kiszonki są zdrowe
  • nazywa zaobserwowane ptaki
  • wypowiada rymy do podanych słów
  • zna wartości odżywcze surówek
  • wypowiada się nt. ulubionej surówki
  • posługuje się umiarkowanym głosem
  • prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi
  • dodaje i odejmuje z zakresie  dostępnym sobie
  • zna sposób kiszenia kapusty
  • wymieni produkty potrzebne do zakiszenia  kapusty
  • dba o higienę rąk podczas pracy
  • tworzy zdrobnienia do podanych słów
  • pomaga innym w czasie sprzątania
  • śpiewa i tańczy przy muzyce
  • wymieni potrawy wykonywane z ziemniaka
  • omówi budowę ziemniaka
  • zachowuje się w sposób bezpieczny podczas spaceru
  • jest samodzielne w szatni
  • bawi się zgodnie z innymi współpracując i współdziałając

   

  II. W TYM MIESIĄCU POZNAMY MIĘDZY INNYMI: WIERSZ: „Mały patriota” Jolanty Zapała

  Kto Ty jesteś? Polak mały!
  I przedszkolak doskonały!
  Znam reguły i zasady,
  Treflikowi dam porady.

  Kocham Polskę sercem całym,
  chociaż jestem dzieckiem małym.
  Wiem czym Polska dla Polaka…
  Ma Ojczyzna, mego brata!

  Polski hymn zaśpiewać umiem,
  barwy kraju też rozumiem.
  Biel i czerwień kocham szczerze,
  w Polskę całym sercem wierzę.

  Polska Flaga niech zawiśnie
  na mym domu oczywiście.
  Gdy państwowe święto mamy,
  zawsze o niej pamiętamy.

  Czy Mazurka Dąbrowskiego
  także dobrze znasz kolego?
  Stań na baczność i zaśpiewaj…
  Jeszcze Polska nie zginęła..!

  Hymn śpiewali już dziadkowie,
  i śpiewali też ojcowie.
  Hymn zagrzewał też do walki,
  gdy o wolność chcieli walczyć!

  Polska to mój kraj ojczysty
  od Bałtyku, aż do Wisły.
  Góry, rzeki, pola, lasy,
  i Górale, i Juhasy,

  i Ślązacy, i Kaszubi…
  to polskiego kraju ludy.
  Więc czy mówią… czy godają…
  to Ojczyznę swą kochają.

  Zapach żyta, łany zboża,
  widok Bałtyckiego Morza.
  Dla Polaka Polska cała
  jest najbardziej doskonała.

  Naszym godłem Orzeł Biały,
  jest w koronie, lśniący cały.
  I wie każde polskie dziecię
  ten kraj najpiękniejszy w świecie!

  Treflikowi powiem też…
  POLSKA NASZYM KRAJEM JEST!

   

  III. PIOSENKA: „Polska zmartwychwstaje” – Pisk Białego Orła

  1. Wzbiera wiatr, niebo grzmi 
   Polska zmartwychwstaje dziś.
   Blednie noc, wreszcie świt
   Polska wolnym krajem jest.

   Znowu brzmi orła pisk
   Polska zmartwychwstaje dziś
   Wroga cień wreszcie znikł  
   Polska wolnym krajem jest.

   Polska, Polska niepodległym krajem.
   Polska, Polska ona zmartwychwstaje.
   Polska, Polska niepodległym krajem.
   Polska, Polska ona zmartwychwstaje.
   Nadal śni, serce drży orzeł już w koronie jest.

   Wreszcie nam w duszy gra ogień w oczach płonie, ach.
   Polska, Polska niepodległym krajem.
   Polska, Polska ona zmartwychwstaje.
   Polska, Polska wolność odzyskała.
   Polska, Polska ona zmartwychwstała.