Co nowego w tym miesiącu (5-latki)?

 • Aktualnie uczymy się w grupie 5-latków

  Tematy realizowane w bieżącym miesiącu (marzec 2023):

  Tydzień I: Bajki i baśnie
  Tydzień II:
  W marcu jak w garncu
  Tydzień III:
  Dbamy o zdrowie na przedwiośniu – Nadchodzi wiosna
  Tydzień IV:
  Wielkanoc

   

  I. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – dziecko:

  • używa zwrotów grzecznościowych

  • wykonuje ćwiczenia oddechowe

  • interesuje się nową porą roku

  • słucha uważnie wiersza

  • zna i wymieni oznaki przedwiośnia

  • buduje logiczne wypowiedzi

  • rysuje mazakami na określony temat

  • sprząta przybory

  • reaguje na sygnały

  • uczestniczy w zabawie pantomimicznej

  • prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

  • w sposób właściwy porozumiewa się z innymi

  • prawidłowo przelicza, segreguje i porównuje liczebność zbioru

  • rytmizuje tekst

  • powtarza fragmenty lub całość wiersza

  • mówi wiersz z pamięci na forum grupy

  • układa melodie do prostych tekstów o wiośnie

  • jest twórcze

  • zna i bawi się przy piosence „Karuzela”

  • kończy rozpoczęty wzór

  • cierpliwie czeka na swoją kolej w zabawie

  • szanuje prawa innych w zabawie

  • wypowiada się nt. znaków wiosny

  • składa obrazek w całość

  • prawidłowo przelicza

  • właściwie posługuje się liczebnikami porządkowymi

  • kontynuuje rytm

  • jest sprawne ruchowo

  • współdziała podczas ćwiczeń

  • bawi się wspólnie  z innymi

  • słucha poleceń

  • śpiewa i tańczy przy piosence ”Poszło ….

  • odgaduje odgłosy

  • bezpiecznie bawi się z innymi

  • kończy rozpoczęte zdanie

  • łączy dwa elementy

  • aktywnie ćwiczy

  • odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

  • ilustruje treść wiersza dźwiękami instrumentów

  • precyzyjnie wycina i ozdabia sylwety

  • właściwie posługuje się klejem

  • wypowiada się nt. roli wiatru w przyrodzie

  • buduje dłuższe wypowiedzi

  • bawi się w ulubionych kącikach zabaw

  • wymieni elementy garderoby wiosennej

  • przedstawia emocje za pomocą symboli

  • wykonuje polecenia ruchowe i oddechowe

  • jest spostrzegawcze

  • rysuje po śladzie

  • szanuje zabawki przedszkolne i zabawę innych

  • dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

  • ilustruje ruchem treść rymowanki

  • buduje logiczne wypowiedzi i wypowiada się na określony temat

  • słucha wypowiedzi innych

  • zna i wymieni zdrowe produkty

  • dba o estetykę prac

  • pamięta oz zasadach bezpieczeństwa

  • powtarza rymowankę

  • dokładnie koloruje obrazek

  • zna i wymienia nawyki zdrowotne

  • wymieni produkty bogate w witaminy

  • pamięta o zasadach dbałości o zdrowie

  • wykonuje przysiady i podskoki

  • stosuje formy grzecznościowe

  • dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

  • odrysowuje wg szablonu

  • ozdabia wg własnego pomysłu

  • właściwie nazywa kolory

  • rozwiązuje zadania matematyczne

  • liczy sylaby

  • ma dobrą orientację w otoczeniu

  • słucha poleceń nauczyciela

  • rysuje na określony temat

  • wymieni produkty użyte do wykonania zdrowej kanapki

  • przestrzega zasad kodeksu

  • szanuje praw innych w zabawie

  • śpiewa i bawi się przy piosence

  • tworzy zasady zdrowego odżywiania się

  • zachowuje właściwą postawę w czasie oglądania filmu

  • wypowiada się na forum grupy

  • samodzielnie wykonuje kanapki

  • zna i wymieni zdrowe produkty w kanapce

  • wymieni zdrowe i niezdrowe produkty

  • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

  • układa jadłospis

  • wie, ze rzeżucha jest zdrowa

  • bierze udział w zakładaniu hodowli rzeżuchy

  • poprawnie wykonuje zadania ruchowe

  • wykonuje przysiady i podskoki

  • lepi z plasteliny

  • śpiewa i tańczy

  • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

  • prawidłowo przelicza

  • rozpoznaje i nazywa kwiaty chronione

  • wie co to znaczy „chronione”

  • maluje przy muzyce

  • jest twórcze, kreatywne

  • przestrzega zasad bezpieczeństwa

  • uważnie słucha

  • rysuje szafirki

  • dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

  • sprząta po skończonej zabawie

  • wyjaśni znaczenie przysłów

  • rozpoznaje i nazywa niektóre z ptakowi

  • zna ich zwyczaje i o nich mówi

  • śpiewa nowo poznaną piosenkę

  • ma poczucie rytmu

  • pamięta o zasadach bezpieczeństwa

  • prawidłowo przelicza w zabawie

  • wypowiada się nt. treści ilustracji

  • odkodowuje obrazek rysując

  • bawi się zgodnie w małych grupach

  • rozwiązuje labirynt

  • dzieli słowa na sylaby

  • klasyfikuje wg określonej cechy

  • prawidłowo przelicza

  • jest sprawne i zwinne ruchowo

  • dostosowuje ubiór do pogody

  • wykonuje ćwiczenia oddechowe

  • jest uprzejme i kulturalne wobec innych

  • buduje dłuższe wypowiedzi

  • wie jak można się zrelaksować

  • prawidłowo powtarza zgłoski

  • aktywnie uczestniczy w zajęciu

  • nazywa sprzęty ogrodowe

  • wie do czego służą

  • szanuje prawa innych w zabawie

  • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

  • układa z mozaiki geometrycznej na podany temat

  • opowiada treść obrazków historyjki

  • wyciąga wnioski

  • czeka na swoja kolej podczas wypowiadania się

  • jest sprawne ruchowo

  • szybko stawia się na zbiórki

  • szanuje przedszkolne zabawki

  • szanuje wytwory prac dzieci

  • przestrzega zasad bezpieczeństwa

  • stosuje się do reguł w zabawie

  • jest twórcze

  • rozpoznaje i nazywa zwierzęta wiejskie

  • wie jakie korzyści mamy z hodowli zwierząt

  • stosuje w rozmowie formy grzecznościowe

  • wymienia domy zwierząt

  • uważnie słucha czytanego opowiadania

  • nazywa zwierzęta domowe

  • buduje logiczne wypowiedzi

  • tworzy muzykę grając na instrumentach perkusyjnych

  • bawi się zachowując zasady bezpieczeństwa

  • jest spostrzegawcze

  • układa obrazek z części w całość

  • organizuje sobie czas wolny

  • szanuje zabawki własne i przedszkolne

  • przelicza ilość dźwięków

  • rozpoznaje głos zwierzątka

  • wykonuje zadania matematyczne

  • przelicza liczebnikami porządkowymi

  • wykonuje wszystkie ćwiczenia ruchowe

  • współpracuje podczas zabawy

  • ogaduje rysunek

  • maluje na określony temat

  • wypowiada rymy do podanych wyrazów

  • odtwarza układ rytmiczny

  • nazywa instrumenty smyczkowe

  • ma poczucie rytmu

  • precyzyjnie wycina

  • estetycznie przykleja elementy pracy plastycznej

  • dostrzega zamiany w przyrodzie

  • buduje z klocków na podany temat

  • prawidłowo określa kierunki: prawo, lewo

  • odkłada zabawki na miejsce

  • podejmuje właściwe decyzje

  • opowiada o zwierzętach

  • śpiewa znaną piosenkę

  • nazywa poszczególne zwierzęta wiejskie

  • prawidłowo powtarza zgłoski

  • jest zwinne i zręczne

  • przestrzega ustalonych zasad

  • prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

  • nazywa potomstwo poszczególnych zwierząt

  • czeka na swoja kolej  w zabawie

  • dorysowuje drugą część pisanki

  • prawidłowo koloruje pisanki

  • poznaje zwyczaje związane z WIELKIM TYGODNIEM

  • poznaje tradycje Wielkanocne

  II. W tym miesiącu poznamy: Wiersz: „Wietrzyk i wicher” Doroty Kossakowskiej

  Przyleciał wietrzyk do lasu małego
  i zaczął cicho wiać.
  Już wszystkie zajączki się obudziły
  i nie chcą dłużej spać.

  Pogłaskał lekko świerki i sosny,
  coś jeszcze zagrać chciał.
  Zaszumiał dębom na leśnej polanie
  i już za chwilę spał.

  Jego brat wicher też nie próżnował.
  Przemierzał szybko świat.
  Połamał drzewa, potargał krzaki,
  do sadu z szumem wpadł.

  Starej jabłoni dziś nie oszczędził,
  szaleje i huczy groźnie.
  – Kochany wichrze popatrz na brata,
  on się porusza ostrożnie.

   

  III. Piosenka: „Znów przyszła Wiosna” sł. Monika Kluza, muz. Mateusz Kluza

  1. Co się dzieje, świat się śmieje
   wstało ciepłe słońce,
   na polanie w ciemnym lesie
   słychać jakiś koncert.

  Wszędzie w koło jest wesoło,
  Miś i wilk śpiewają
  bo z daleka przybył gość
  wszyscy go witają.

  Ref. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach
  rozwija kwiaty i budzi nas
  to mała wiosna z ptakami dziś śpiewa
  tęczą maluje świat

  1. Po cichutku, po kryjomu
   przyszła do nas wiosna
   na paluszkach, niczym wróżka
   piękna i radosna

  Zaprosiła do zabawy
  Dzieci małe duże
  biegną wszystkie na polanę
  aby śpiewać w chórze