Co nowego w tym miesiącu (6-latki)?

 • Aktualnie uczymy się w grupie 6-latków

  Tematy realizowane w bieżącym miesiącu (listopad 2022):

  • Tydzień 1: Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki.
  • Tydzień 2: Co powinien wiedzieć każdy Polak.
  • Tydzień 3: Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka.
  • Tydzień 4: Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

   

  I. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – Dziecko:

  • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
  • wymienia nazwy wybranych członków rodziny i nazywa relacje między nimi,
  • rozpoznaje i nazywa trójkąt,
  • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
  • uczestniczy w muzycznych zabawach grupowych,
  • powtarza określone rytmy,
  • wzbogaca słownictwo o pojęcia: prawa, obowiązki,
  • wymienia kilka praw i obowiązków dzieci.
  • poznaje różnice między miastem a wsią,
  • rozumie znaczenie związków frazeologicznych związanych z domem,
  • wykonuje pracę plastyczną „Domki”
  • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
  • dzieli słowa na głoski,
  • rozpoznaje i nazywa poznane litery.
  • liczy w dostępnym mu zakresie,
  • rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 5,
  • odtwarza proponowane rytmy,
  • wypowiada się na zaproponowany temat,
  • zna wybrane walory turystyczne Polski (góry, morze, zabytki, np.: Syrenka warszawska, Smok Wawelski).
  • wymienia nazwiska znanych Polaków,
  • wykonuje eksperyment
  • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
  • wie, co to jest legenda,
  • dzieli słowa na głoski,
  • rozpoznaje i nazywa poznane litery
  • liczy w dostępnym mu zakresie,
  • rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 0,
  • stosuje znaki: >, < , =,
  • podczas zabaw doskonali szybką reakcję na ustalone przez N. sygnały,
  • wypowiada się na zaproponowany temat,
  • wymienia stroje ludowe oraz tańce charakterystyczne dla niektórych regionów
  • wymienia nazwy wybranych polskich miast,
  • wykonuje pracę plastyczną „Lajkonik”
  • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
  • nazywa wybrane gwiazdozbiory (Wielka Niedźwiedzica, Mała Niedźwiedzica),
  • dzieli słowa na głoski
  • rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 6
  • wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki, zachowując odpowiedni rytm,
  • wzbogaca słownictwo.
  • zna sposoby wyznaczania kierunku
  • poznaje wybrane ciała niebieskie,
  • wykonuje pracę plastyczną „Planety”

   

  II. W TYM MIESIĄCU POZNAMY MIEDZY INNYMI:
  PIOSENKĘ: „Wyprawa Miśka” (sł. i muz. Krystyna Gowik).

  1. Pewien Misiek postanowił zwiedzić kraj nasz cały,
   więc mu mama razem z siostrą plecak spakowały.
   Teraz Misiek, podskakując, do pociągu wsiada
   i z plecaka smakołyki zjada, zjada, zjada!

  Ref.: Zwiedza Misiek Polskę, wszystkim śle buziaka
  i z wawelskim smokiem tańczy krakowiaka.
  W górach je oscypki, a nad morzem – rybki.

  Gdy Warszawę mija – z Syrenką piątkę przybija!
  Gdy Warszawę mija – z Syrenką piątkę przybija!

  1. Gdy po górach powędrował, wskoczył do jeziora.
   Zwiedził zamki no i zgłodniał. Coś przekąsić pora!
   Zajrzał szybko do plecaka, a tam pusto prawie,
   więc pomyślał, że zje obiad w stolicy, w Warszawie.

  Ref.: Zwiedza Misiek Polskę…

  1. Już regiony Polski poznał: Kurpie i Mazury,
   Śląsk, Mazowsze i Kaszuby, morze oraz góry.
   Jeszcze raz wycieczka taka by się mu przydała,
   bo jest piękna nasza Polska i wcale niemała!

  Ref.: Zwiedza Misiek Polskę…

   

  III. WIERSZ autorstwa Bożeny Formy. „Maszeruję sobie drogą”

  Maszeruję sobie drogą, zwiedzam piękny kraj.
  Maszerując, głośno śpiewam: patatatataj.
  Patataj, patataj – Polska to jest piękny kraj.
  Patataj, patataj – Polska to jest piękny kraj.