Co nowego w tym miesiącu (6-latki)?

 • Aktualnie uczymy się w grupie 6-latków

  Tematy realizowane w bieżącym miesiącu (maj 2022):

  • Moja ojczyzna.
  • Moja miejscowość, mój region.
  • Łąka w maju.
  • Święto rodziny

   

  I. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – Dziecko:

  • Wypowiada się całymi zdaniami.
  • Wie, że jest Polakiem.
  • Wie, jak powstała Warszawa.
  • Wykonuje pracę plastyczną.
  • Działa twórczo.
  • Wie, że porównując ilość płynów w naczyniach, nie należy sugerować się jego wyglądem.
  • Wie, że płyny występują w butelkach: 0,5l, 1l, 5l
  • Wykonuje mała mapę Polski.
  • Wskazuje na mapie Polski: Warszawę, Bałtyk, Tatry.
  • Wypowiada się zdaniami rozwiniętymi.
  • Wymienia nazwy wybranych państw należących do UE.
  • Wykonuje proste posiłki.
  • Wie, co jest potrzebne do wykonania pizzy.
  • Wymienia różnice między miastem a wsią.
  • Dostrzega i nazywa zmiany, jakie zaszły w najbliższej okolicy.
  • Wymienia nazwy pobliskich ulic.
  • Dodaje i odejmuje w zakresie 10.
  • Układa i odczytuje działania dotyczące dodawania i odejmowania.
  • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
  • Porusza się zgodnie z rytmem.
  • Śpiewa piosenkę.
  • Reaguje ustalonymi ruchami na podane sygnały.
  • Wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru.
  • Rozpoznaje herb swojej miejscowości.
  • Wspólnie z kolegami/ koleżankami wykonuje album.
  • Umieszcza album w kąciku regionalnym.
  • Ogląda rzeczy wykonane przez twórcę ludowego.
  • Wie, co robi garncarz, tkacz.
  • Wypowiada się na temat wiersza.
  • Wie, że Hans Christian Andersen pisał baśnie dla dzieci.
  • Wymienia rośliny i zwierzęta spotykane na łące.
  • Wykonuje pracę plastyczną.
  • Dostrzega piękno majowej przyrody
  • Wie, że sześcian (foremny) ma sześć ścian w kształcie przystających kwadratów,
  • Ustawia sześciany według wielkości: od najmniejszego do największego i na odwrót.
  • Reaguje odpowiednim ruchem na hasła i sygnały muzyczne.
  • Wykonuje papierową biedronkę.
  • Wymienia części ciała biedronki.
  • Rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące na łące.
  • Bawi się z kolegami/koleżankami na łące.
  • Wymienia nazwy wielu zwierząt, roślin, interesuje się przyrodą.
  • Wymienia nazwy wybranych roślin zielnych
  • Recytuje wiersz.
  • Wykonuje miseczkę.
  • Wykonuje prezent dla bliskich.
  • Stosuje słowa: wysoki, niski.
  • Stosuje słowa: wyższy od, niższy od, takiego samego wzrostu.
  • Podczas wykonywania pracy posługuje się instrukcją.
  • Dzieli słowa na sylaby, głoski,.
  • Wypowiada się rozwiniętymi zdaniami.
  • Wykonuje obrazek techniką kirigami.
  • Robi prezent dla rodziców.
  • Bawi się z rodzicami podczas uroczystego spotkania w przedszkolu.

   

  II. W TYM MIESIĄCU POZNAMY MIEDZY INNYMI:
  PIOSENKA: Wiosna na łące (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

  1. Dziś na łąkę przyszła Wiosna
   w kwiecistej sukience,
   budzi maki i stokrotki,
   jaskry i kaczeńce.

  Ref.:  Ptaki trele wyśpiewują,
  świeci ciepłe słońce,
  w rosie kąpią się biedronki.
  Wiosna już na łące!

  II . Świerszcz zielone stroi skrzypce,
  da dziś pierwszy koncert.
  Tańczą pszczoły i motyle,
  żabki i chrabąszcze.

  Ref.:   Ptaki trele wyśpiewują,

  III. Tak się wszyscy cieszą wiosną,
  tańczą i śpiewają,
  nawet krecik wyszedł z norki,
  z myszką pląsa żwawo.

  III. WIERSZ – Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby ,,Małe miasteczko”

  W małym miasteczku nie ma wieżowców,
  schodów ruchomych ni zoo,
  lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
  które śpiewają wesoło.

  Dokoła rynku stoi rząd domów
  w siedmiu kolorach tęczy;
  ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
  czasami pszczoła zabrzęczy.

  Czyste powietrze pachnie zielenią,
  na niebie świeci słoneczko,
  wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
  dbają o swoje miasteczko.