Kadra

 • Poznaj Naszych Nauczycieli i Opiekunów

  Stwarzamy warunki do spełnienia podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa.
 • Chcemy rozbudzić ciekawość świata i ukazać wartość myślenia.

 • Wspomagamy rozwój edukacji Dziecka poprzez realizację podstawy programowej i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.

  • s. mgr Edyta Nieznańska
   Dyrektor Przedszkola
   • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
   • Organizacja i zarządzanie instytucją oświatową
   • Nauczanie początkowe z muzyką
  • mgr s. Sara Wróbel
   Nauczyciel w grupie 3-latków
   • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
   • Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
   • Organizacja i zarządzanie oświatą
  • lic. Ewa Górlińska
   Nauczyciel w grupie 3-latków
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • mgr Paulina Moskal
   Nauczyciel w grupie 4-latków
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
   • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • mgr Anna Katarzyńska
   Nauczyciel w grupie 4-latków
   • Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
   • Pedagogika wczesnoszkolna
   • Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • lic. Karolina Lis
   Nauczyciel w grupie 4-latków (obecnie na L4)
   • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  • mgr Stanisława Fiejtek
   Nauczyciel w grupie 5-latków
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
   • Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
  • mgr Joanna Papież
   Nauczyciel w grupie 5-latków
   • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
   • Pedagogika przedszkolna
   • Pedagogika specjalna – specjalność oligofrenopedagogika
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • mgr Bożena Kończak
   Nauczyciel w grupie 6-latków
   • Filologia polska
   • Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną
   • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • mgr Anna Filipiak
   Nauczyciel w grupie 6-latków
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • mgr Aneta Bugańska
   Nauczyciel języka angielskiego
   • Filologia angielska
  • mgr Renata Kotara
   Fizjoterapeuta
   • Fizjoterapia
   • RSA Biofeedback
   • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
  • mgr Maria Liszka-Duda
   Pedagog
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
   • Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
   • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
  • mgr Anna Ptaszek
   Logopeda
   • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
   • Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika rodziny
   • Pedagogika przedszkolna z rytmiką
   • Logopedia
   • Surdologopedia
  • mgr Natalia Ślazyk
   Psycholog
   • Psychologia
   • Przygotowanie pedagogiczne
   • Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera
   • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
   • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • mgr Monika Kuc
   Pedagogika Specjalna
   • Wychowanie fizyczne
   • Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
   • Kynoterapia i MPD
   • Terapeuta Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
   • Dogoterapeuta
   • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej