Dogoterapia

 • Dogoterapia

  Dogoterapia to metoda wspomagająca rehabilitację, edukację, rewalidację, w której bodźcem do podejmowania działań jest odpowiednio przygotowany pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

  • Dogoterapia to forma terapii wzbudzająca w dziecku ogromne emocje
  • Dzieje się tak dzięki bezinteresowności psa, który nie ocenia, nie krytykuje, ale akceptuje dziecko takim jakie ono jest
  • Dzieci aby zaspokoić swoją naturalną ciekawość podążają za psem, okazują mu zainteresowanie
  • Bezpośredni kontakt z żywym zwierzęciem zaspokaja potrzeby dziecka: potrzebę dotyku, czułości, bliskości
 • Dzięki zabawie z psem, podświadomie w odczuciu dziecka, prowadzimy specjalistyczną rehabilitację ukierunkowaną na jego indywidualnie potrzeby.

 • Specjaliści Dogoterapii

  • mgr Monika Kuc
   Pedagogika Specjalna
   • Wychowanie fizyczne
   • Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
   • Kynoterapia i MPD
   • Terapeuta Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
   • Dogoterapeuta
   • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej