Zajęcia Sportowe

 • Zajęcia sportowe

  Na zajęciach sportowych dzieci mogą aktywnie spędzać czas i dobrze się bawić. Poprzez proponowanie na zajęciach sportowych z elementami piłki nożnej i gimnastyki korekcyjnej ciekawych form aktywności ruchowej, takich jak np. zabawy z elementami rywalizacji, gry, konkurencje sportowe, wyścigi, pragniemy:

  • Wprowadzać dzieci w świat różnorodnych doświadczeń ruchowych
  • Pielęgnować i podtrzymywać naturalną formę ruchu
  • Rozwijać w jeszcze większym stopniu umiejętności ruchowe dzieci
  • Kształtować nawyki utrzymywania prawidłowej postawy
  • Rozbudzać zamiłowanie do wszelkiego rodzaju ruchu i dyscyplin sportowych
  • Wspierać rozwój osobowości
  • Uczyć dyscypliny w wykonywaniu ćwiczeń
 • Na zajęciach sportowych dzieci mogą: poznać nowe dyscypliny, gry sportowe i zasadę gry Fair Play, wykorzystywać nietypowe przybory do zabaw ruchowych. Pokonują najróżniejsze tory przeszkód i samodzielnie je tworzą, rozwijają swoje zainteresowania sportowe.

 • Nauczyciele wychowania fizycznego

  • mgr Monika Kuc
   Pedagogika Specjalna
   • Wychowanie fizyczne
   • Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
   • Kynoterapia i MPD
   • Terapeuta Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
   • Dogoterapeuta
   • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej